cosplay higlight logo

Regulamin konkursu
“Cosplay Highlight”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu “Cosplay Highlight” jest portal “shrimps.pl” zwany dalej “Organizatorem”.

1.2. Konkurs “Cosplay Highlight” zwany dalej “Konkursem” ma na celu comiesięczne wyłonienie TOP 3 uczestników Konkursu, zwanych dalej “Uczestnikami”, którzy zostają wybrani przez wytypowane jury.

1.3. Jeden miesiąc konkursu zwany jest “Fazą”.

1.4. Konkurs nie ma określonego czasu trwania.

1.5. Zgłoszenia do konkursu będą odbywać się na facebook’owej grupie “Cosplay Highlight”, zwanej dalej “Grupą”.

1.6. Konkurs podzielony jest na sezony. Czas trwania sezonu zależny jest od Organizatora.

1.7. Konkurs nie ma charakteru zarobkowego i nie jest grą w rozumieniu „Ustawy o grach hazardowych” (Dz.U. 2016 poz. 471).

2. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która własnoręcznie wykonała swój strój, zwany dalej “Cosplay”. Dozwolone są kupne drobne elementy (takie jak biżuteria, bielizna itp.).

2.2. Zgłoszenia do Konkursu odbywają się na Grupie.

2.3. W zgłoszeniu Uczestnik Konkursu musi załączyć:

  • Nick (pseudonim)
  • Nazwa postaci oraz seria z jakiej pochodzi
  • Link do obrazka referencyjnego
  • Link do serwisu social media (opcjonalne)
  • Prawidłowy tag konkursu (patrz niżej)
  • Krótki opis stroju
  • Zdjęcia stroju (wymagane jedno zdjęcie w stroju)

2.4. Zgłoszenia do Konkursu trwają od pierwszego dnia miesiąca godz. 12:00 do dwudziestego piątego dnia miesiąca godz. 12:00.

2.5. Zdjęcia stroju załączone w zgłoszeniu muszą być wyraźne i czytelne. Zdjęciem nie może być “selfie” (dopuszczalne są zdjęcia w lustrze). Na zdjęciu nie mogą zostać użyte żadne filtry znane z takich aplikacji jak Instagram, Facebook, Snapchat itp.

2.6. Uczestnik tylko raz w sezonie może wysłać zdjęcie tego samego Cosplay’u.

2.7.  Wyniki konkursu podawane ostatniego dnia miesiąca o godz. 12:00 na stronie internetowej shrimps.pl, fanpage’u shrimps.pl oraz Grupie.

2.8. Na Grupie będą pojawiały się informacje odnośnie rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych Faz, Sezonów oraz wyniki.

2.9. Tag określa Sezon oraz  Fazę. Podawany jest podczas rozpoczęcia każdej Fazy.

2.10. Uczestnicy, którzy trafili do TOP 3 każdej Fazy, nie mogą zgłaszać się z wygranym Cosplay’em do końca trwania konkursu.

2.11. W Konkursie Zwycięzców typować będzie jury, zwane dalej “Jury”.

2.12. Jury oceniać będzie Uczestników według własnych zasad.

2.13. Jury ma obowiązek uzasadnić swój wybór.

3. NAGRODY

3.1. Dla Uczestników którzy w danym tygodniu trafili do TOP3, zwani dalej Zwycięzcami,  przewidziana jest możliwość udostępnienia swoich galerii zdjęciowych na stronie shrimps.pl.

3.2. Zwycięzcy proszeni są o wysłanie zdjęć na adres e-mailowy: highlight@shrimps.pl. W tytule maila należy podać miejsce, nick (ksywkę) oraz tag wygranego tygodnia.

3.3. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe ufundowane są przez sponsorów konkursu, zwanych dalej “Sponsorami”

3.4. Nagrody ogłaszane będą na początku Fazy na Grupie, oraz stronie internetowej shrimps.pl

3.5. Zasady rozdawania nagród ustalane są przez Sponsorów.

3.6. Uczestnicy, którzy wygrali konkurs proszeni są o wysłanie adresu do przesyłki na adres e-mailowy: highlight@shrimps.pl.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania konkursu.

4.2. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika z Konkursu.

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika bez podania przyczyny.

4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania konkursu na czas nieokreślony. Zatrzymanie może odbyć się dopiero po zakończeniu Fazy.

4.5. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację powyższego regulaminu.

4.6. Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), wszystkie dane Uczestnika wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów realizacji nagród w konkursie. Przechowywane są one na mail’u Organizatora konkursu i w każdej chwili, na prośbę Uczestnika,  mogą być one usunięte.