Uważasz, że Twój fanpage ma zbyt małe zasięgi? Chcesz aby Twoje prace dotarły do większego grona odbiorców? A może po prostu chcesz się pokazać? Jeśli tak to świetnie trafiłeś! Akcja „PrzeShrimp – Shrimpowy Przegląd Cosplayowy” jest idealna właśnie dla Ciebie.

           PrzeShrimp to akcja, dedykowana wszystkim cosplayerom, którzy chcą, aby ich prace ujrzały jeszcze więcej światła dziennego. Zamysłem akcji jest promocja artystów polskiej sceny cosplayowej na zasadzie udostępniania ich prac na naszej stronie oraz fanpage’u w tematycznych edycjach akcji.

Jak to działa?

           Jeśli masz ochotę wziąć udział w akcji, opublikuj na swoim fanpage’u zdjęcie, a następnie w jego opisie umieść hashtag #PrzeShrimp oraz oznacz nasz fanpage Shrimps.pl! Koniecznie napisz też jaką postać prezentujesz oraz skąd ona pochodzi. Nie zapomnij też zawrzeć informacji o tym, kto jest twórcą publikowanego zdjęcia.
           Ze wszystkich zgłoszonych zdjęć wybierzemy kilka tych, które zdaniem naszego Jury najlepiej będą wpisywały się w tematykę aktualnie trwającej edycji akcji, a następnie opublikujemy je na naszej stronie oraz fanpage’u 😉

Jak często publikujemy rezultaty?

           Każda edycja posiada określone ramy czasowe, o których jesteście informowani zawsze w momencie jej startu. Dzień po zakończeniu danej edycji pojawiać się będzie post zbiorczy, zawierający wybrane przez Jury zdjęcia. Ich ilość może być zmienna pomiędzy edycjami.
           Dodatkowo jako Organizatorzy zobowiązujemy się do informowania Was przynajmniej trzy dni przed rozpoczęciem kolejnej edycji o jej planowanej tematyce, abyście mieli pogląd na to, czego możecie się spodziewać.

Jaka jest tematyka obecnej edycji?

Pragniemy oficjalnie ogłosić start I. Sezonu akcji PrzeShrimp!
Temat edycji październikowej: Halloween Trick or Treat
Czas trwania: 19.10.19r. – 30.10.19r.
Data publikacji na naszej stronie: 31.10.19r.

Więcej informacji w regulaminie akcji poniżej:

Regulamin akcji
“PrzeShrimp – Shrimpowy Przegląd Cosplayowy”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem akcji “PrzeShrimp – Shrimpowy Przegląd Cosplayowy” jest portal Shrimps.pl, zwany dalej “Organizatorem”.

1.2. Akcja “PrzeShrimp – Shrimpowy Przegląd Cosplayowy”, zwana dalej “Akcją” ma na celu promocję osób, biorących w niej udział.  Osoby te zwane są dalej “Uczestnikami”.

1.3. Pojedyncza faza akcji zwana jest dalej “Edycją”.

1.4. Każda Edycja Akcji jest określona przez Organizatora datą początkową i datą końcową.

1.5. Pod koniec każdej Edycji wybrane zostaną zdjęcia „do publikacji”, których ilość ustalana jest przez Organizatora przed jej rozpoczęciem. Zdjęcia te zwane są dalej „Rezultatem”.

1.6. Dodatkowo Akcja podzielona jest na sezony, zwane dalej „Sezonami”, które determinowane są ilością Edycji. Organizator z wyprzedzeniem zobligowany jest do informowania Uczestników o tym, kiedy kończą oraz rozpoczynają się poszczególne Sezony.

1.7. Konkurs nie ma charakteru zarobkowego i nie jest grą w rozumieniu „Ustawy o grach hazardowych” (Dz.U. 2016 poz. 471).

2. ZASADY I PRZEBIEG AKCJI

2.1. Aby dokonać zgłoszenia wzięcia udziału w Akcji, Uczestnik jest zobowiązany do spełnienia poniższych kryteriów:

  • opublikowania zdjęcia na zarządzanym przez siebie fanpage’u
  • otagowania zdjęcia w opisie tagiem Akcji (#PrzeShrimp)
  • oznaczenia w opisie zdjęcia fanpage’a Organizatora (@shrimps.pl)
  • nazwy postaci oraz serii, z jakiej ona pochodzi (w przypadku OC bądź stylizacji tematycznych należy zamieścić w opisie zdjęcia krótką notkę na temat postaci, stroju bądź stylizacji, czytelną dla Organizatora)
  • oznaczenia fotografa (razem z jego social mediami, jeśli takowe posiada)

2.2. Poza w/w kryteriami Organizator zastrzega sobie prawo do poproszenia Uczestnika o okazanie referencji postaci bądź stylizacji, znajdującej się na zgłoszonym zdjęciu.

2.3. Zdjęcie, zgłoszone przez Uczestnika musi zostać opublikowane w czasie trwania danej Edycji oraz wpisywać się w jej zakres tematyczny.

2.4. Zgłoszenia do poszczególnych Edycji Akcji trwają od godz. 00:00:01 dnia rozpoczynającego do godz. 23:59:59 ostatniego dnia jej trwania.

2.5. Zdjęcia, widniejące w zgłoszeniach muszą być wyraźne i przejrzyste. Organizator zezwala na zgłaszanie zdjęć typu „selfie”. Na zdjęciu nie mogą zostać użyte żadne filtry znane z takich aplikacji jak Instagram, Facebook, Snapchat itp.

2.6. Uczestnik tylko raz w trakcie trwania Sezonu może zgłosić ten sam strój/stylizację.

2.7. Organizator deklaruje się informować na temat nadchodzących Edycji na swoim fanpage’u oraz w specjalnej grupie, założonej z myślą o osobach chcących wziąć udział w Akcji.

2.8. Tematyka Edycji będzie zmieniana cyklicznie.

2.9. Organizator zobowiązany jest do informowania w zakresie tematyki kolejnej Edycji maksymalnie do trzech dni przed jej rozpoczęciem.

2.10. Zdjęcia, które zostaną wybrane do publikacji na stronie Organizatora wybierane będą przez jury, zwane dalej „Jury”. Jego skład może być zmienny pomiędzy Edycjami.

2.11. Jury oceniać będzie Uczestników według zasad ustalonych stosownie do każdej Edycji Akcji.

2.12. Na prośbę Uczestnika, Jury może przesłać w wiadomości prywatnej uzasadnienie swojej decyzji przy wyborze wybranych zdjęć danej Edycji.

2.13. W momencie, gdy zdjęcie Uczestnika zostanie wybrane przez Jury, zostanie on poinformowany o tym w wiadomości prywatnej. Uczestnik zostanie poproszony przez Organizatora o przesłanie wybranego przez Jury zdjęcia na sprecyzowany w wiadomości adres mailowy.

2.14. Rezultat Edycji zostanie opublikowany na stronie Organizatora (www.shirmps.pl) dzień po jej zakończeniu. Godzina publikacji nie jest określona. Dodatkowo rezultat zostanie udostępniony na fanpage’u Organizatora (www.facebook.com/shrimpsstudio/).

2.15. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba, która posiada prawa do wykorzystywania zgłoszonego do Akcji zdjęcia. Moment zgłoszenia, tj. moment spełnienia wymaganych kryteriów jest jednoznaczny z posiadaniem tych praw, a równocześnie ze zgodą fotografa na udostępnienie zdjęcia na stronie Organizatora.

2.16. Dla Uczestników, których zdjęcia zostały wybrane przez Jury w danej Edycji przewidziana jest nieodpłatna promocja w formie udostępnienia zdjęcia na stronie Organizatora.

2.17. W konkursie na dzień 17.10.2019r. nie przewidziane są nagrody rzeczowe.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania Akcji.

3.2. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika z Akcji.

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika bez podania przyczyny.

4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania Akcji na czas nieokreślony. Zatrzymanie może odbyć się dopiero po zakończeniu Edycji.

4.5. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację powyższego regulaminu.

4.6. Biorąc udział w Akcji, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia Akcji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))